Accueil » Lecture1 » ا د ذ ر ز و

ا د ذ ر ز و

La spécificité de ces 6 lettres

 

Les six lettres après lesquelles on n’accroche pas sont :

ا     د     ذ      ر     ز      و 

Voici comment elles s’écrivent :

Exemples
Attachée  

Isolée

 

Nom de la lettre
اسم
سَماء
ـا
     ا Alif
دَرَسَ

جَدّ

ـد

 

د Dâl 

d

ذَهَبَ

يَذْهَبُ

 

ـذ

 

ذ Dhâl

se prononce comme le the anglais

رَجُل

يَفرَحُ

ـر

 

ر Râ’

r roulé

 

زار

يَزور

ـز

 

ز Zâyn

z

وَلَد

سوق

 

ـو

 

و wâw

w